Chữ chuyển động ngộ nghĩnh

Posted by Admin, on 09/10/2009 09:46 AM in PhotoShop Tutorial with 18,688 views and 6 Comments

Bài này sẽ hướng dẫn Newbie hoặc những bạn nào chưa biết làm cho chữ chuyển động bằng ImageReady .

B1 : Khởi động PTS Tạo 1 layer mới ( tui dùng size 600x300 ) nền trắng ( hoặc tùy các bạn miễn sao nice là đc ) :

(Bạn hãy click chuột phải, chọn View Image để xem được hình lớn)

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 1

(Bạn hãy click chuột phải, chọn View Image để xem được hình lớn)

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 2

Bức ảnh trên wWw.ChipLove.Biz đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem ảnh với kích cỡ 1024x768 với dung lượng %3$sKB.

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 3

Đánh 1 đoạn chữ vào và ẩn tất cả các layer ngoài đầu tiên 1

(Bạn hãy click chuột phải, chọn View Image để xem được hình lớn)

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 2

Bức ảnh trên wWw.ChipLove.Biz đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem ảnh với kích cỡ 626x350 với dung lượng %3$sKB.

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 5

Các bạn đánh mỗi kí tự thêm 1 lần với 1 layer riêng :

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 6

Bây giờ sử dụng Adobe ImageReady cho giai đoạn hoạt hình chính, bạn chon Adobe ImageReady . Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào 'Hiệu chỉnh Trong ImageReady' nút nằm ở dưới cùng của các công cụ palet.

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 7

Sau khi bấm vào thì cửa sổ ImageReady sẽ khởi động tôi sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Nếu hình ảnh động của bạn không có khung Animation , bạn có thể lấy nó ra bằng cách tới; Window -> Animation .

Tao 2 layer bằng cách nhấp vào 'xếp giấy' biểu tượng của Animation của bạn trong cửa sổ.

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 8

Sau khi chỉnh sửa các công cụ chúng ta có thể bắt đầu

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu cho chữ chuyển động!. Để chữ của bạn chuyển động , bạn sẽ cần phải chữ mà bạn muốn xuất hiện đầu tiên. Để làm được điều này, bạn có thể chỉ cần bấm vào nút ẩn và xem trong lớp palet.

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 6

nút ẩn và hiện chính là con mắt ở bên cạnh các layer .

(Bạn hãy click chuột phải, chọn View Image để xem được hình lớn)

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 2

Bức ảnh trên wWw.ChipLove.Biz đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem ảnh với kích cỡ 1024x768 với dung lượng %3$sKB.

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 11

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải thiết lập một khung thời gian cho mỗi cửa sổ. Bạn có thể làm được điều này bằng cách nhấp vào 'Chọn Frame Delay Time'. Sau khi bạn đã nhấp chuột này, bạn sẽ được nhắc nhở khác nhau với thời gian cài đặt. Đối với những gì tôi đang làm 3,0 secounds là probley tốt nhất trong thời gian chậm .

Và đây là kết quả :

(Bạn hãy click chuột phải, chọn View Image để xem được hình lớn)

Chữ chuyển động ngộ nghĩnh - Image 12

Save lại bằng cách chọn File >> Save Opti ...>> đánh tên là xong .

Chúc mọi người sẽ tạo cho mình 1 tp tốt .

Chữ chuyển động ngộ nghĩnhChữ chuyển động ngộ nghĩnh
Nhận xét
Bạn còn ký tự