Chỉnh màu sắc cho hình ảnh (Colorize image)

Posted by Admin, on 09/10/2009 12:57 AM in PhotoShop Tutorial with 25,755 views and 3 Comments

Lần này Romeo sẽ hướng dẫn các bạn xử lí 1 tông màu được nhìu người ưa thích ....Rất đơn giản ( Ngồi làm TUT tới 6:00 Am :-ss ) Àh wên .... Trong Tutorial này Romeo còn hướng dẫn làm cái Blur ảo ảo rõ rõ một phong cách riêng của Romeo mà rất nhìu anh em chơi PTS thắc mắc 

Trước khi xử lí

Chỉnh màu sắc cho hình ảnh (Colorize image) - Image 1

Sau khi xử lí

Chỉnh màu sắc cho hình ảnh (Colorize image) - Image 2

© Romeo85 - Vietphotoshop.com

Download Tut chỉnh màu sắc cho hình ảnh

Link Viet Photoshop

Link Mediafire

Chỉnh màu sắc cho hình ảnh (Colorize image)Chỉnh màu sắc cho hình ảnh (Colorize image)
Nhận xét
Bạn còn ký tự