Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản

Posted by Admin, on 08/10/2009 03:45 AM in Yahoo Messenger with 122,158 views and 34 Comments

[Update 2010]

Bổ sung cách mới nhất nhanh và cực kỳ đơn giản:

Đầu tiên các bạn vào Start => Run (nếu dùng windows 7 trở lên thì các bạn gõ vào khung Search luôn cũng đc)

Tiếp theo gõ lệnh sau vào :

  1. reg add HKCU\Software\yahoo\pager\Test /v Plural /t REG_DWORD /d 1 /f

Thế là xong, bây giờ các bạn có thể thử bật thêm cửa sổ Yahoo nữa xem có đc ko nhé

[2009]

Đầu tiên các bạn vào Start => Programs => Accessories=> Notepad

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản - Image 1

Sau đó paste đoạn code này vào

  1. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager\Test] "Plural"="1"

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản - Image 2

Rồi save lại ..

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản - Image 3

Ghi tên file là mutil.reg

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản - Image 4

Sau đó chạy file mutil.reg... Yes .. Ok là xong

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản - Image 5

Nếu làm theo cách này ko được, các bạn hãy làm theo cách bên dưới này Bạn thực hiện theo các bước sau:

- Click Start, chọn run, điền regedit vào hộp thoại và nhấn Enter.

- Cửa sổ Registry Editor hiện ra. Bạn tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER / Software / Yahoo / Pager / Test

- Tại đây, click chột phải vào khóa Test, chọn New -> DWORD Value.

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản - Image 6

- Bạn đặt tên cho khóa DWORD vừa tạo ra là Plural. Sau đó, click đôi vào khóa vừa tạo ra và thiết lập giá trị cho Value Data là 1 và nhấn OK.

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản - Image 7

Đóng cửa Registry Editor. Bây giờ bạn có thể chạy 1 lúc nhiều chương trình Yahoo Messenger khác nhau và có thể đăng nhập các tài khoản Yahoo khác nhau trên những chương trình đó mà không cần phải đăng nhập thay phiên như trước đây

Chat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bảnChat nhiều nick với Yahoo 10, 11, mọi phiên bản
Nhận xét
Bạn còn ký tự