ChartLyrics 1.0.5.0 Free - Phần mềm tìm kiếm lời bài hát chuyên nghiệp

Posted by Admin, on 26/04/2010 12:15 AM in Desktop - Văn phòng with 12,336 views and 2 Comments

ChartLyrics là một ứng dụng đơn giản có thể giúp bạn lấy thông tin lời bài hát bằng cách sử dụng ChartLyrics Lyric API. Chương trình rất dễ sử dụng, nó cung cấp cho bạn 3 trường để tìm kiếm: Artist, Song và Text. Bạn chỉ cần nhập vào các trường đó rồi nhấp vào nút "Search". Các kết quả tìm được sẽ hiển thị ở bảng Lyrics, khi nhấp vào một trong các kết quả, thông tin chi tiết sẽ hiện ở bảng Lyric Info. Chương trình hỗ trợ sao chép và lưu lời bài hát vào một tập tin văn bản.

ChartLyrics 1.0.5.0 Free - Phần mềm tìm kiếm lời bài hát chuyên nghiệp - Image 1

Download ChartLyrics 1.0.5.0 Free

Link từ trang chủ

ChartLyrics 1.0.5.0 Free - Phần mềm tìm kiếm lời bài hát chuyên nghiệpChartLyrics 1.0.5.0 Free - Phần mềm tìm kiếm lời bài hát chuyên nghiệp
81012336
Nhận xét
Bạn còn ký tự