Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng

Posted by Admin, on 09/10/2009 03:40 AM in PhotoShop Tutorial with 10,930 views and 5 Comments

Sau đây là Romeo sẽ hướng dẫn các bạn cân màu lại cho những pic ảnh có sắc tố vàng trở về màu sắc tươi tắn và chuẩn mà chỉ cần 4 công cụ chỉnh màu thoy ( Hue, balance,curves,levels ) Giờ thì ta bắt đầu nhá :d Tớ lấy hình này làm nhá các bạn có thể save về làm chung với tớ để thấy hiệu wả

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 1

Đầu tiên ta tinh chỉnh bằng Color Balance ( Ctrl + B )

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 2

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 3

Tiếp tục chỉnh bằng Hue/Saturation ( Ctrl + U )

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 4

Sau đó bằng Curves ( Ctrl + M )

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 5

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 6

Cuối cùng là Levels ( Ctrl + L )

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 7

Thế là xong giờ nhìn kết wả nào

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 8

Và thêm chút Blur cho nó đẹp nhẹ nhàng tí nào

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 9

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 10

Chú Ý : Tùy Stock bị vàng nhìu hay ít mà các bạn tinh chỉnh thông số cao thấp cho hụp lí là đc ... very easy phải hem nà

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 9

Còn Sau đây là 1 số pic vàng sau khi đc cân chỉnh lại để các bạn thấy đc sự hiệu wả của nó

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 9

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 13

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 14

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 15

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 16

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 17

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 18

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàng - Image 19

Cân chỉnh ảnh từ sắc vàngCân chỉnh ảnh từ sắc vàng
Nhận xét
Bạn còn ký tự