Cấm Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trong Windows

Posted by Admin, on 10/10/2009 02:49 AM in Desktop - Văn phòng with 10,072 views and 3 Comments
Bạn sợ người khác sử dụng máy tính của bạn có thể xóa hay di chuyển các file quan trọng của bạn? Bạn có thể không cần bận tâm tới mối lo sợ đó nữa khi bạn sử dụng tiện ích “Prevent”. Tiện ích miễn phí này có thể cấm và dừng những tính năng cơ bản như Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trên bất kì máy tính xài HĐH Windows.

Cấm Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trong Windows - Image 1

Download và cài đặt tiện ích:

Double click icon Prevent để chạy tiện ích.

Định nghĩa phím nóng để sử dụng tiện ích, chẳng hạn như Ctrl+P.

Click nút Activate để bắt đầu sử dụng tiện ích.Prevent cũng có thể cấm nút End Process của Task Manager. Prevent cũng không cho phép click phải lên proccess name và click end process. Prevent làm mờ các thành phần trong menu ngữ cảnh, cấm Ctrl+C, Ctrl+X và Ctrl+V và/hoặc dừng process. Bạn có thể dừng tiện ích bằng cách sử dụng phím nóng đã thiết lập.

Theo hoanglamcm
Cấm Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trong WindowsCấm Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trong Windows
Nhận xét
Bạn còn ký tự