Cách khắc phục khi mở ổ đĩa bị Open With

Posted by Admin, on 09/10/2009 08:03 AM in Mẹo vặt & Tiện ích Internet with 35,648 views and 9 Comments

Cách khắc phục khi mở ổ đĩa bị Open With - Image 1

Cách 1:

Virus lây nhiễm vào hệ thống gây ra lỗi của Windows. Đặc biệt là lỗi khi Double-Click vào biểu tượng đĩa cứng thì nó sẽ đưa ra cửa sổ Open With. Bạn mở My computer, vào Tools, vào Folder Options, vào View, Check vào Option " Show hidden files and folders" và bỏ check ở 2 Options " Hide extensions for known file types" và " Hide protected operating system files (Recommended) (bạn click Yes để xác nhận). Sau đó bạn vào thư mục gốc của từng ổ đĩa C,D,E ... và xóa đi File “Aurorun.inf” và thư mục RECYCLED, xóa cả file SETUP.exe ( nếu có) ! Sau đó bạn khởi động lại máy là OK ah.

Nếu bạn không thể xóa File “Autorun.inf” thì bạn vào Run:gõ Notepad=> enter. Rồi lưu lại với tên là “Autorun.inf” ,đồng thời bạn chép đè lên vào các ổ C,D,E...

Cách 2:

Bạn bỏ chọn mục file ẩn và file hệ thống cũng không thấy được file autorun.inf đâu .Bạn hãy vào search ,chọn all file and folder :trong phần tên đánh là autorun.inf ,và chọn look in là ổ mà bạn bị "open with " ,chọn thêm mục more advanced option và đánh dấu chọn hết (file ẩn ,hệ thống...).Sau khi search xong thi bạn xóa tấc cả file autorun va restart lại máy ngay.Nếu khi đang restart mà bạn thấy file autorun tự động tạo lại thì phải làm lại từ đầu, đến khi nào bạn không thấy file autorun nữa thì thành công.Chúc may mắn.

Cách 3:

Vào Start -> Run, gõ vào cmd và enter

Trong cửa sổ Command, lần ưượt gõ vào các lệnh sau (mỗi dòng là enter):

  1. CD\
  2. ATTRIB C:\Autorun.info -s-h-r
  3. DEL C:\Autorun.info

Khởi động lại và thử vào ổ C xem, nếu có kết quả thì thực hiệ n lần lượt với các ổ đĩa còn lại (thay C:\ bằng D:\)

Nếu không thích làm bằng tay, có thể vào đây tải phần mềm Disk Healer để fix lại lỗi trên:

download tại đây

Cách khắc phục khi mở ổ đĩa bị Open WithCách khắc phục khi mở ổ đĩa bị Open With
Nhận xét
Bạn còn ký tự