Cách để không bị làm phiền khi chat

Posted by Admin, on 21/05/2010 02:39 AM in Yahoo Messenger with 7,408 views and 1 Comments

Trong khi chát bạn hay bị làm phiền bởi các người bạn khác , họ hay gọi một cách đột ngột nhảy ra trước màn hình của bạn không cho bạn chát với người khác , điều này quả thật là rất khó chịu phải không các bạn , rất may là yahoo có một chức năng có thể không cho những tên này làm phiền bạn , họ chỉ có thể xuất hiện ở một góc phải màn hình để gọi bạn mà những thông tin của người đó bạn vẫn nhìn thấy được . Sau đây là cách làm :

Đầu tiên bạn vào login = > Preferences

Cách để không bị làm phiền khi chat - Image 1

   Bạn vào tiếp phần Messages đánh dấu vào ô Minimisize the message window to the taskbar rồi chọn ok thế là được

Cách để không bị làm phiền khi chat - Image 2

Nguồn: Internet

Cách để không bị làm phiền khi chatCách để không bị làm phiền khi chat
8107408
Nhận xét
Bạn còn ký tự