Browser default style - CSS mặc định của các trình duyệt và vấn đề reset CSS

Posted by Admin, on 10/10/2009 10:45 AM in HTML, CSS, JavaScript with 8,612 views and 1 Comments

Bạn nào học qua môn XML hẳn đã biết là khi một tài liệu gắn kèm CSS thì nó lập tức viết liền tù tì mọi dữ liệu, chứ chẳng làm gì có chuyện xuống dòng, rồi font chữ to nhỏ. Khi ta viết một file HTML , dù chưa có tí CSS nào, nó vẫn tự định dạng. Vậy định dạng đó ra sao. Mời các bạn xem list sau đây.

Điều này làm cho cùng 1 file html hoặc css thể hiện trên các trình duyệt khác nhau. Để tránh điều này người ta dùng 1 kỹ thuật gọi là css reset.Đơn giản nhất thì người ta khai báo ở đầu file css 1 dòng* {margin: 0; padding: 0}Còn phức tạp hơn thì người ta có thể làm thế này:reset.css (trích từ YUI Grids CSS Framework. Các bạn tự google vì hiện tôi không vào trang web của Yahoo được)

Nguồn: http://meiert.com/en/blog/20070922/user-...le-sheets/

Browser default style - CSS mặc định của các trình duyệt và vấn đề reset CSSBrowser default style - CSS mặc định của các trình duyệt và vấn đề reset CSS
8108612
Nhận xét
Bạn còn ký tự