Blend: sắc xanh và gió (đẹp)

Posted by Admin, on 09/10/2009 02:49 AM in PhotoShop Tutorial with 13,360 views and 6 Comments

Bước 1: Mở hình lên -> crop hình nếu bạn muốn

Bước 2: Duplicate layer gốc lên --> Blur Gaussian :3%

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 1

--> Chuyển mode thành "Screen" mode

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 2

Bước 3: Dùng wallpaper này đặt lên trên và set nó "Lighten" mode để tạo gió

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 3

(Nhớ xóa những vùng ko cần thiết)

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 4

--> Sẽ được

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 5

Bước 4: Tạo new layer trên layer gió và bỏ màu này vào "#4dc3f1" và set nó thành "Color " mode với "opacity 50%"

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 6

Bước 5: Duplicate layer "Color Mode" lên và chuyển nó thành "Color Burn" mode

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 7

Bước 6: Duplicate layer gốc và đặt nó lên trên phía trên của layer Color Burn và set nó thành "Soft light" mode với "Opacity 50%" (để cho nét phần cô gái lên)

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 8

Kết Quả:

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 9

Sau khi thêm 1 vài cái hoa, Text và Brush bạn sẽ được như thế này (Có Trong Kho Tài Nguyên của Forum)

Text name: Honey I Stole Your Jumper (Click chuột phải, chọn View Image để xem hình lớn)

Blend: sắc xanh và gió (đẹp) - Image 10

Blend: sắc xanh và gió (đẹp)Blend: sắc xanh và gió (đẹp)
Nhận xét
Bạn còn ký tự