Blend màu lạnh của mùa đông

Posted by Admin, on 09/10/2009 05:05 AM in PhotoShop Tutorial with 26,372 views and 12 Comments

Stock:

1)

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 1

2)

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 2

--------------------------------

Bước 1: Duplicate (Ctrl + J) layer gốc lên --> Filter --> Blur --> Gaussian --> 3%

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 3

Chuyển Blend Mode từ Normal --> Overlay(Để tạo độ mịn cho hình)

-------------------------------

Bước 2: Đặt Stock 2 lên và chuyển Blend mode từ Normal --> Luminosity --> Opacity: 50%

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 4

Nhớ xóa những phần trên người model (bạn có thể xem ở layer bên cạnh hình trên để bít rõ)

--------------------------------

Bước 3: Tạo new layer (Ctrl + shift + N) và fill màu #85acff + Nhớ là để phần Color fill thứ 2 thành màu trắng

--> Filter --> Render --> Cloud (Sẽ ra màu trắng và xanh lẫn lộn)

+Ctrl + F để nó thay đổi vị trí màu sắc 1 cách random, cho đến khi bạn vừa lòng

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 5

Sau đó chuyển Blend mode của layer này từ Normal --> Overlay

Xóa những phần dính trên model

-------------------------------

Bước 4: Duplicate (Ctrl + J) layer "Render" đó lên --> Chuyển Blend mode từ Normal --> Saturation

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 6

Bước 5: Tạo new layer (Ctrl + shift + N) và fill màu #007387

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 7

Chuyển Blend mode từ Normal --> Overlay

Xóa những phần làm wá đậm trên model (nếu cần thiết)

---------------------------------

Bước 6: Màu lạnh đã có, giờ cần thêm snow vào để tạo cảm giác mùa đông

+ Tạo New layer (Ctrl + J)

+ Dùng Brush tròn mềm lớn nhỏ tùy bạn (Ở đây mình dùng brush có size 5 và 9)

+ Bạn có thể vẽ lên hình 1 cách random, ko cần thiết phải cố định ở 1 vị trí nào cả

(Nhớ là thay đổi opacity của brush để có cái đậm và nhạt)

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 8

----------------------------------

Sau khi thêm Text và hiệu ứng cho text ( Có Trong Kho Tài Nguyên của Forum)

Font name: Beautiful Caps ES và Beautiful ES

Kết Quả:

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 9

+ 1 hình đẹp ko chỉ có bề ngoài của nó , mà có cả ý nghĩa của nó!

+ Cho nên mình blend những cánh hoa ở phía sau để tạo nên 1 cảm giác ấm áp trong cái lạnh của mùa đông

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 10

>>>PSD File <<<

--------------

Hình làm tương tự

Blend màu lạnh của mùa đông - Image 11

Blend màu lạnh của mùa đôngBlend màu lạnh của mùa đông
Nhận xét
Bạn còn ký tự