BatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạn

Posted by Admin, on 14/05/2011 11:08 PM in Hệ Thống - Bảo Mật with 22,543 views and 4 Comments

Những người bạn của những người làm việc trên Máy tính xách tay được nhận thức rõ tầm quan trọng của Pin của batterycare Extend life of your Laptop battery with Battery Caremáy tính xách tay của bạn. Bạn cần phải chăm sóc đúng đắn của họ để sử dụng pin được mở rộng và có sẵn của nó khi bạn cần nó cho toàn bộ thời gian của nó.

BatteryCare là một công cụ như vậy cho phép bạn tối ưu hóa việc sử dụng và hiệu suất của pin máy tính xách tay hiện đại của nó bằng cách giám sát tất cả thời gian. Chu kỳ xả pin được giám sát bởi nó giúp mở rộng sống của nó.

BatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạn - Image 1

Màn hình của tình trạng chăm sóc pin cung cấp cho bạn lượng pin còn lại cùng với số lượng các chu kỳ xả pin có và tình trạng hiện tại của nó quá. Nó cũng hiển thị nhiệt độ CPU (Bạn cần đăng nhập như là quản trị viên cho màn hình này sẽ được hiển thị).

BatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạn - Image 2

Khi số lượng đầy đủ của thải cho pin đã được hoàn thành nó sẽ yêu cầu bạn hiệu chỉnh pin bằng cách thực hiện một phóng đầy đủ.

BatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạn - Image 3

Nó cũng cho phép bạn một số quyền lực khác nhau giữa các kế hoạch hoặc để cho nó chọn tự động. Một biểu tượng khay ngồi lặng lẽ trong thanh tác vụ giám sát và quản lý pin của bạn

BatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạn - Image 4

BatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạn - Image 5

Một công cụ tuyệt vời của nó để có nếu bạn làm việc trên máy tính xách tay. Hãy thử xem và để lại phản hồi của bạn dưới đây

Download tại đây | 1.06MB

BatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạnBatteryCare 0.9.8.10 - Phần mềm giúp kéo dài tuổi thọ của pin máy tính xách tay của bạn
Nhận xét
Bạn còn ký tự