Ad Banner Remover Lite 1.0.0.3 - Xóa quảng cáo trên Yahoo Messenger 11.5.0.228

Posted by Admin, on 10/07/2012 02:09 PM in Yahoo Messenger with 12,928 views and 3 Comments

Ad Banner Remover Lite 1.0.0.3 - Xóa quảng cáo trên Yahoo Messenger 11.5.0.228 - Image 1

Phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ các quảng cáo của yahoo khi sử dụng Yahoo Messenger 11.5.0.228 hoặc các phiên bản thấp hơn

Tuỳ chọn

  • Remove Main Messenger Advert
  • Replace Change Room Banner
  • Remove Chat Room Advert
  • Replace Webcam Adverts
  • Replace Video Call Advert
  • Remove IM Statusbar Advert

Download Ad Banner Remover Lite 1.0.0.3

Link mediafire

Link mirror-1

Ad Banner Remover Lite 1.0.0.3 - Xóa quảng cáo trên Yahoo Messenger 11.5.0.228Ad Banner Remover Lite 1.0.0.3 - Xóa quảng cáo trên Yahoo Messenger 11.5.0.228
Nhận xét
Bạn còn ký tự