Ad Banner Remover Lite 1.0.0.2 - Xóa quảng cáo trong Yahoo 11.5.0.192

Posted by Admin, on 14/03/2012 11:36 PM in Yahoo Messenger with 8,611 views and 5 Comments

Ad Banner Remover Lite 1.0.0.2 - Xóa quảng cáo trong Yahoo 11.5.0.192 - Image 1

Phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ các quảng cáo của yahoo khi sử dụng Yahoo Messenger

Tuỳ chọn

  • Remove Main Messenger Advert
  • Replace Change Room Banner
  • Remove Chat Room Advert
  • Replace Webcam Adverts
  • Replace Video Call Advert
  • Remove IM Statusbar Advert
Ad Banner Remover Lite 1.0.0.2 - Xóa quảng cáo trong Yahoo 11.5.0.192Ad Banner Remover Lite 1.0.0.2 - Xóa quảng cáo trong Yahoo 11.5.0.192
Nhận xét
Bạn còn ký tự