4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc

Posted by Admin, on 09/10/2009 10:02 AM in MultiMedia with 31,340 views and 3 Comments

4U WMA MP3 Converter is a wma to mp3 converter to convert audio files between various formats and edit ID3 tags in MP3, WMA, WAV, OGG or VOX files with a right click.

4U WMA MP3 Converter converts MP3, WAV, WMA, OGG or VOX from one to another, 4U WMA MP3 Converter can also convert MPC, AVI, MP1, MP2, MPA, g721, g726, g723 or RAW to MP3, WAV, WMA, OGG, or VOX formats, and normalize MP3 to MP3, WMA to WMA, WAV to WAV, OGG to OGG, VOX to VOX.

In addition, 4U WMA MP3 Converter includes ID3 tags Editor and Audio Player. 4U WMA MP3 Converter enables you to edit ID3 tags for MP3, MA, WAV or OGG files, and play MP3, WMA, WAV, OGG, VOX, MPC, AVI, MP1, MP2, MPA, g721, g726, g723 or RAW files.

Hướng dẫn sử dụng 4U WMA MP3 Converter

Đầu tiên các bạn nhấn vào Add để chọn file nhạc muốn giảm dung lượng

4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc - Image 1

Chọn xong nhấn Open

4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc - Image 2

Giờ nhấn vào Convert

4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc - Image 3

Nó sẽ ra cái bảng này, chọn Kbps bạn muốn giảm tới ( càng bé bài nhạc càng nhẹ - chất lượng càng thấp )

4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc - Image 4

Giờ chờ nó chạy đến 100% là đc

4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc - Image 5

Các bạn vào thư mục có chứa bài hát bạn muốn giảm

Sẽ có 1 file nhạc mới tên là 1caiten_New

Chúc các bạn thành công

[DOWNLOAD=""]Download here[/DOWNLOAD]

4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc4U WMA MP3 Converter - Phần mềm giảm dung lượng file nhạc
Nhận xét
Bạn còn ký tự