[ChipXF] Mobile Switcher (can disable other addons for mobile)

[ChipXF] Mobile Switcher (can disable other addons for mobile)

09/08/2012 09:15 AM in XenForo Mod with 6,040 views and 1 Comments

Hi, This addon automatic detect mobile browser and switch to mobile style This is my first add-on submit to Xenforo, i know have similar addon submited by other developer, but it have no option to disable other addon when system loaded May be ...

[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed)

[XenForo] ChipXf - Show smilies on thread title (fixed)

27/05/2012 11:35 PM in XenForo Mod with 4,149 views and 6 Comments

Mod này để hiển thị smilies lên tiêu đề của thread khi bạn ghé vào forum hoặc search threads Hiện tại mới chỉ làm show ở trang forums, search còn trang view thread thì chưa làm, tại nó phải qua mấy ...

[XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1

[XenForo] ChipXf - View more threads same category 1.1

26/05/2012 05:53 AM in XenForo Mod with 7,704 views and 10 Comments

Mod này là mod đầu tiên mình code cho vBulletin, tương tự cũng như XenForo :D Rảnh ngồi vọc XenForo nghịch, code mấy cái mod chơi share ^^! Ai thích thì xài Giao diện mình ko làm màu mè cầu kỳ, ai thích ...