He he nào chúng ta cùng viết chữ ngược ^^!
Đoạn cần chuyển:


Chữ ngược nè:
Không áp dụng cho chữ hoa và tiếng việt có dấu
Bạn hăy copy chữ ngược, và có thể dùng nó comment vào blog để "hù" mọi người một trận chơi. hihi .
Chú ý: Các bạn hãy sử dụng trình duyệt Firefox nhé, viết chữ ngược
trên Internet Explorer sẽ bị lỗi.